Informații de interes public

Comunicate de presă ISJBT 15 dec. 2021

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, în calitate de Beneficiar/Aplicant/Lider de parteneriat, implementează proiectul ”Together for a better educational integration of children with special educational needs” – ”Împreună pentru integrarea educațională mai bună a copiilor cu nevoi speciale”, 2SOFT/1.1/133. Partenerul principal este Direcția Învățământ, Tineret și Sport Bălți, Republica Moldova, iar proiectul se desfășoară în stil oglindă, simetric. Proiectul a demarat în luna noiembrie a anului 2020 și are o durată de 18 luni, fiind finanțat prin Programului Operaţional Comun România-Republica Moldova, proiect de tip SOFT,  Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, Prioritatea 1.1 – Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia  – Joint Operational Programme Romania–Republic of Moldova 2014-2020, 2nd Call for Proposals.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea accesului la o educație de calitate pentru copiii cu nevoi educaționale speciale, la nivelul a două regiuni – Botoșani, România și Bălți, Republica Moldova, prin formarea a 10 formatori, care să creeze o rețea educațională transfrontalieră și care la rândul lor vor forma alte 200 de cadre didactice, precum și consilierea a 2000 de părinți privind accesul egal la educație și asigurarea unui climat educațional specific educației incluzive. Din grupul țintă fac parte 100 de copii  cu nevoi educaționale speciale, împreună cu colegii lor, din unități cu învățământ integrat de masă, selectate din cele două regiuni, respectiv: Școala Gimnazială nr. 12 Botoșani, Școala Gimnazială ”Elena Rareș” Botoșani, Școala Gimnazială ”Sfânta Maria” Botoșani, Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Dorohoi, Liceul ”Demostene Botez” Trușești din județul Botoșani – România și Liceul Teoretic ”George Coșbuc”, Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic ”Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Gimnaziul ”Alexandru Ioan Cuza” și Școala Primară nr. 21 ”Spiridon Vangheli” din municipiul Bălți, Republica Moldova.

După un an de implementare, rezultatele proiectului sunt vizibile și tangibile, deși sunt încă în desfășurare activități de o mare importanță pentru elevii cu cerințe educaționale speciale și nu numai, realizate de profesioniști în domeniu: activități educative și de consiliere școlară cu elevii și cu părinții, precum și activități specializate de intervenție personalizată. Cu toate restricțiile pandemice, activitățile au fost realizate și rezultatele estimate au fost obținute. Specialiștii din cele două instituții partenere din România și Republica Moldova lucrează la elaborarea unui set de instrumente pedagogice și a unui ghid de bune practici, care vor fi prezentate la conferința de închidere a proiectului, care va avea loc la Botoșani, la jumătatea anului viitor.

Conducerea Inspectoratului școlar județean Botoșani și a Direcției Învățământ, Tineret și Sport Bălți, împreună cu experții din proiect, echipele de implementare, specialiștii din diferite domenii de intervenție, cadrele didactice din școlile pilot și numeroși părinți ai elevilor suntem cu toții preocupați în mod cert de starea de bine a elevilor noștri și facem tot posibilul pentru integrarea lor reală, în sistemul de educație și în societate. Beneficiile concrete ale implementării activităților din cadrul proiectului le reprezintă o mai bună integrare a copiilor cu nevoi educaționale speciale în învățământul de masă, prin formarea/ dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și crearea de servicii de intervenție personalizate: recuperare, terapie educațională, consiliere școlară.

Manageri proiect,
Inspectoratul școlar județean Botoșani, Prof. Dr. Ada Alexandrina Macovei
Direcția Învățământ, Tineret și Sport Bălți, Psiholog Dana Lichii

Botoșani, 15 decembrie 2021