Rezultate

  • se va realiza o mai bună integrare a copiilor cu nevoi educaţionale speciale în învăţământul de masă, prin formarea/ dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice și crearea de servicii de intervenţie personalizate;
  • se va asigura accesul la o educaţie de calitate pentru copiii cu cerinţe speciale din 10 școli obișnuite din România și din Republica Moldova, alături de ceilalţi copii;
  • se vor asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educationala, consiliere scolara) în cele 10 școli din România și din Republica Moldova;
  • se va crea o reţea educaţională transfrontalieră formată din 10 formatori, care va putea asigura formarea și consilierea cadrelor didactice și părinţilor și în perioada de după încheierea proiectului;
  • se vor forma 200 cadre didactice și se vor consilia 2000 de părinţi privind accesul egal la educaţie și asigurarea unui climat educaţional specific educaţiei incluzive, în sensul educării și sprijinirii tuturor factorilor implicaţi în educaţia copiilor pentru înţelegerea și acceptarea diferenţelor dintre ei;
  • se va acorda sprijin personalului didactic și directorilor de școli în procesul de proiectare și aplicare a programelor de integrare: accesul efectiv al copiilor cu cerinţe educaţionale speciale la programul și resursele școlii, programe de sprijin individualizate pentru copiii cu nevoi educaţionale speciale, organizarea activităţilor instructi-educative școlare și extrașcolare.