Informatii de interes public

Articol de presă privind organizarea expoziției de fotografii ”Prin prisma obiectivului Egalitate” în cadrul implementării proiectului ”Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133

Direcția Învățământ, Tineret și Sport municipiul Bălți, în calitate de Beneficiar/Partener principal al proiectului ”Together for a better educational integration of children with special educational need” – ”Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133, informează că, în contextul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, la data de 3 decembrie 2021, în incinta Pinacotecii ”Antioh Cantemir” din municipiul Bălți, a fost lansată expoziția de fotografii ”Prin prisma obiectivului Egalitate”.

Expoziția de fotografii a fost precedată de organizarea în perioada 17.11.2021 – 26.11.2021 a unui concurs de fotografii, în baza Regulamentului aprobat de Direcția Învățământ, Tineret și Sport municipiul Bălți. Criteriile de evaluare a lucrărilor se referă la originalitatea, creativitatea și coerența tematicii acestora în raport cu problematica copiilor cu dizabilități. Jurizarea fotografiilor a fost realizată de Comisia de evaluare formată din managerul proiectului, responsabilul pentru activități de comunicare și diseminare în cadrul proiectului, directorul Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, un lector universitar al Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți și un fotograf profesionist, membru al Federației Internaționale de Artă Fotografie (FIAP).

Obiectivul principal al concursului de fotografii ”Prin prisma obiectivului Egalitate” a urmărit sensibilizarea opiniei publice privind problemele cu care se confruntă copiii cu dizabilități și solidarizarea comunității pentru a contribui la crearea unui mediu incluziv prin acceptare, atitudine echitabilă și suport necondiționat. 

Lucrările prezente în expoziție au fost realizate de instituțiile educaționale din municipiul Bălți, inclusiv de cele 5 instituții educaționale participante în proiect: Liceul Teoretic ”George Coșbuc”, Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic ”Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Gimnaziul ”Alexandru Ioan Cuza” și Școala Primară Nr. 21 ”Spiridon Vangheli”. În cadrul evenimentului, managerii instituțiilor educaționale, autoritățile publice și reprezentanții societății civile au participat la o discuție comună dedicată promovării drepturilor copiilor cu dizabilități, incluziunii educaționale, egalității de șanse și oportunități, și asigurării coeziunii sociale și rezilienței comunitare.

Expoziția de fotografii din incinta Pincotecii ”Antioh Cantemir” va dura până la data de 7 decembrie 2021. Ulterior, până la finalul implementării proiectului, fotografiile vor fi expuse în Primăria municipiului Bălți, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, IMSP ”Centrul Medicilor de Familie Bălți”, precum și în instituțiile de învățământ preșcolar și universitar din municipiu. Totodată, fotografiile vor fi expuse în cadrul Conferinței de finalizare a proiectului, ce urmează a fi desfășurată în luna mai 2022, în municipiul Botoșani din România.

Proiectul ”Together for a better educational integration of children with special educational need” – ”Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133, implementat de către Direcția Învățământ, Tineret și Sport municipiul Bălți și Inspectoratul Județean Botoșani în calitate de Lider de parteneriat este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, proiect de tip SOFT, Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Prioritatea 1.1 Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia – Joint Operational Programme Romania-Republic of Moldova 2014-2020, 2nd Call for proposals.

 

Municipiul Bălți,

 1. 12. 2021

Articol de presă privind organizarea primei ședințe din programul de activități de consiliere a părinților în cadrul implementării proiectului ”Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133

Direcția Învățământ, Tineret și Sport municipiul Bălți, în calitate de Beneficiar/Partener principal al proiectului ”Together for a better educational integration of children with special educational need” – ”Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133, informează că, pe parcursul a 8 luni (începând cu luna a 9-a până în luna a 16-a de implementare a proiectului), urmează a fi realizate activități de consiliere a părinților, intervențiile având în calitate de grup țintă 1000 părinți, respectiv câte 200 părinți din cele 5 instituții educaționale participante în proiect: Liceul Teoretic ”George Coșbuc”, Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic ”Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Gimnaziul ”Alexandru Ioan Cuza” și Școala Primară Nr. 21 ”Spiridon Vangheli”.

Legătura dintre familie, școală și comunitate este o condiție obligatorie pentru asigurarea participării copiilor la o educație de calitate. Totodată, într-un sistem de globalizare contemporană, parteneriatul școală-comunitate reprezintă un element fundamental pentru asigurarea bunei administrări și funcționări a instituției educaționale. În acest context, proiectul ”Together for a better educational integration of children with special educational need” – ” Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133

re menirea de a sensibiliza membrii comunității educaționale cu privire la promovarea, cunoașterea și conștientizarea dreptului fiecărui copil la educație de calitate, inclusiv și în mod special pentru copiii cu cerințe educaționale speciale.

În această perspectivă, activitățile de consiliere a părinților vizează dezvoltarea parteneriatului școală-comunitate din două perspective:

– Facilitarea colaborării, comunicării și relaționării părinților cu instituția de învățământ și valorizarea educației ca factor important pentru succesul în viață al copiilor;

– Deschiderea instituțiilor de învățământ către comunitatea de părinți și valorificarea părinților ca resursă în educație.

Suportul și implicarea părinților în procesul educațional sunt fundamentale din ambele perspective. Este imperativ ca părinții să conștientizeze importanța implicării lor în procesul educațional și să își manifeste deschiderea de a învăța să identifice ceea ce este mai important pentru copiii lor, să-și dezvolte competențe parentale pentru a crește o personalitate armonioasă cu care va menține pe tot parcursul vieții relații de încredere. În acest context, responsabilii pentru activități educaționale au elaborat un program de activități cu părinții, ai căror copii sunt cu cerințe educaționale speciale sau ai căror copii au colegi de clasă cu cerințe educaționale speciale.

Prima ședință din programul de activități cu părinții are genericul ”Școala incluzivă – școală prietenoasă copilului. Serviciile de suport oferite copiilor cu cerințe educaționale speciale”. În cadrul ședinței, părinții au fost familiarizați cu principiile școlii incluzive, au analizat serviciile de suport, create pentru susținerea copiilor cu cerințe educaționale speciale în procesul educațional la nivel național și municipal, au stabilit un dialog și parteneriat cu persoanele ce oferă servicii de suport din instituția în care își fac studiile copiii lor.

Pe parcursul desfășurării primei ședințe din programul de activități cu părinții, participanții au manifestat un interes deosebit și implicare activă, apreciând extrem de mult noile modele și instrumente de interacțiune cu 

școala. Părinții au menționat că așteaptă cu nerăbdare să parcurgă întreg programul de activități, având în vedere faptul că subiectele preconizate sunt actuale și relevante pentru fiecare părinte.

Proiectul ”Together for a better educational integration of children with special educational need” – ”Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133, implementat de către Direcția Învățământ, Tineret și Sport municipiul Bălți și Inspectoratul Județean Botoșani în calitate de Lider de parteneriat este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, proiect de tip SOFT, Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Prioritatea 1.1 Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia – Joint Operational Programme Romania-Republic of Moldova 2014-2020, 2nd Call for proposals.

 

Municipiul Bălți,

 1. 10. 2021

Articol de presă privind scopul activităților de intervenție specializată și activităților educaționale în cadrul implementării proiectului ”Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133

Direcția Învățământ, Tineret și Sport municipiul Bălți, în calitate de Beneficiar/Partener principal al proiectului ”Together for a better educational integration of children with special educational need” – ”Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133, informează că, unul din obiectivele specifice ale proiectului constă în facilitarea integrării școlare a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale prin valorificarea potențialului intelectual, emoțional și aptitudinal al acestora și sensibilizarea comunității pentru manifestare de toleranță și participarea/promovarea educației incluzive la nivelul comunității, asigurând o mai bună implicare a acesteia. 

Indiscutabil, fiecare copil, de pretutindeni, are dreptul la o educație incluzivă de calitate. Și în acest sens ”nu este suficient să deschidem doar ușa școlii”. Asigurarea dreptului la educație se realizează prin promovarea programelor de intervenție timpurie, informarea părinților referitor la drepturile copiilor lor, promovarea unei culturi incluzive, în cadrul căreia copiii cu cerințe educaționale speciale și dizabilități învață împreună cu semenii lor și dobândesc abilități și competențe sociale, precum și asigurarea respectării drepturilor copiilor în procesul de

luare a deciziilor, eliminarea barierelor, inclusiv a barierelor în comunicare, a barierelor atitudinale și a celor fizice, cu care se confruntă copiii cu mobilitate redusă etc.

Întru realizarea acestui obiectiv, un rol determinant în procesul implementării proiectului este dedicat activităților de intervenție specializată și activităților educaționale.

Astfel, activitățile de intervenție specializată în cadrul implementării proiectului sunt realizate de către 5 intervenționiști specializați, selectați prin concurs, având pregătire specializată în domeniul psihopedagogiei speciale/logopediei/psihologiei. Obiectivul principal al activității intervenționiștilor specializați constă în acordarea de asistență educațională, psihopedagogică, psihologică, logopedică copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și consiliere a părinților acestora. În cadrul implementării proiectului, de serviciile intervenționiștilor specializați vor beneficia 50 copii cu cerințe educaționale speciale din municipiul Bălți, respectiv câte 10 copii din cele 5 instituții educaționale participante în proiect: Liceul Teoretic ”George Coșbuc”, Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic ”Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Gimnaziul ”Alexandru Ioan Cuza” și Școala Primară Nr. 21 ”Spiridon Vangheli”. Din cei 50 copii, 27 sunt cu dificultăți de învățare, 16 cu tulburări emoționale și de comportament, 7 cu dificultăți severe de învățare/dizabilități intelectuale. 

Serviciile de asistență ale intervenționiștilor specializați sunt prestate începând cu luna iulie, în baza programelor individualizate de intervenție, orientate spre consolidarea abilităților pe diverse domenii de dezvoltare. În cadrul activităților, intervenționiștii specializați utilizează materiale didactice achiziționate în cadrul proiectului: cărți, jocuri, jocuri logopedice, pachete de teste, truse de evaluare logopedică, materiale logopedice, panouri iluminate specializate, instrumente de terapie a vorbirii, seturi de psihomotricitate etc. 

În cadrul implementării proiectului, intervenționiștii specializați vor activa câte 40 ore/lunar, pe parcursul a 8 luni (începând cu luna a 9-a până în luna a 16-a de implementare a proiectului), în baza unui orar prestabilit, care include activități individuale pentru fiecare copil de 2 ori pe săptămână, activități de grup și consilierea părinților cu privire la implicarea acestora în consolidarea abilităților dezvoltate în cadrul ședințelor de asistență. Activitățile

cu copii sunt realizate în format fizic, activitățile de consiliere și consultanță, ținând cont de restricțiile pandemice se realizează în format mixt: offline/online/telefonic.

 

În același context, activitățile educaționale în cadrul implementării proiectului sunt realizate de către 5 responsabili pentru activități educaționale, selectați prin concurs, având pregătire specializată în domeniul educației, experiență de lucru cu copii și adulții, fiind și formatori naționali în domeniul educației. În cadrul implementării proiectului, responsabilii pentru activități educaționale vor activa câte 40 ore/lunar, pe parcursul a 8 luni (începând cu luna a 9-a până în luna a 16-a), fiind orientați spre realizarea activităților educaționale (de sensibilizare, formare de atitudini corecte și tolerante față de mai multe deziderate noi pe care le promovează educația, precum toleranță pentru diversitate, școală prietenoasă, incluziune, accesibilizare, protecția copilului, consiliere pe diverse probleme privind educația incluzivă, etc.) pentru copii din cele 5 instituții educaționale participante în proiect, cu implicarea copiilor cu cerințe educaționale speciale, a părinților și cadrelor didactice.

În cadrul activităților educaționale cu copiii, inclusiv copii cu cerințe educaționale speciale, urmează a fi realizate un șir de activități, dintre care ateliere de lucru cu Consiliul elevilor cu privire la dreptul fiecărui copil la educație de calitate, implicarea Consiliului în promovarea principiilor educației incluzive, activități educaționale privind mediul școlar prietenos, activități în cadrul săptămânii europene a mobilității cu implicarea elevilor cu cerințe educaționale speciale, etc. Totodată, activitățile educaționale cu cadrele didactice, în special cele care interacționează cu copiii cu cerințe educaționale speciale, vor viza subiecte importante și relevante pentru procesul de incluziune cu succes a copiilor cu cerințe educaționale speciale dintre care consilierea individuală a noilor angajați cu privire la cadrul legal și paradigmele educației incluzive, activitate de mentorat individuală cu tinerii specialiști la elaborarea planului educațional individualizat (PEI), ședințe cu comisia multidisciplinară intrașcolară (CMI) cu referire la elaborarea curriculumului și realizarea/revizuirea planurilor educaționale, ședințe de lucru cu cadrele didactice de sprijin, ședințe de lucru cu logopedul cu referire la planificarea activităților pentru

copii cu cerințe educaționale speciale, platforme de discuții pentru specialiștii ce asistă copiii în procesul educațional etc. 

O altă dimensiune a activității responsabililor pentru activități educaționale se referă la realizarea activităților/ședințelor pentru 1000 părinți, câte 200 părinți din cele 5 instituții educaționale participante în proiect în baza unui program de formare, care răspunde nevoilor de dezvoltare ale abilităților parentale.

Proiectul ”Together for a better educational integration of children with special educational need” – ”Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133, implementat de către Direcția Învățământ, Tineret și Sport municipiul Bălți și Inspectoratul Județean Botoșani în calitate de Lider de parteneriat este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, proiect de tip SOFT, Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Prioritatea 1.1 Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia – Joint Operational Programme Romania-Republic of Moldova 2014-2020, 2nd Call for proposals.Municipiul Bălți,

 1. 07. 2021

Comunicat de presă privind realizarea programului de formare a cadrelor didactice în cadrul implementării proiectului ”Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133

Direcția Învățământ, Tineret și Sport municipiul Bălți, în calitate de Beneficiar/Partener principal al proiectului ”Together for a better educational integration of children with special educational need” – ”Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133, informează că, în cadrul activității privind crearea rețelei educaționale transfrontaliere, în perioada mai-iulie 2021, a fost realizat programul de formare a cadrelor didactice din cele 5 instituții educaționale participante în proiect: Liceul Teoretic ”George Coșbuc”, Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic ”Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Gimnaziul ”Alexandru Ioan Cuza” și Școala Primară Nr. 21 ”Spiridon Vangheli”. Este de menționat faptul că, instituțiile educaționale participante în proiect au realizat în mod individual, respectând cerințele procedurii, selecția cadrelor didactice participante la activitățile de formare. Programul de formare a cadrelor didactice a fost constituit din 8 module, după cum urmează:

 1. Generalități ale educației incluzive. Individualizarea procesului educațional
 2. Proiectarea procesului educațional din perspectiva incluziunii copilului cu CES
 3. Tehnologii didactice incluzive – Principii de adaptare
 4. Strategii didactice incluzive în asistența elevilor cu CES
 5. Tehnologii didactice incluzive în asistența elevilor cu dizabilități senzoriale
 6. Tehnologii didactice incluzive în asistența elevilor cu tulburări emoționale și de comportament
 7. Evaluarea progresului școlar al elevilor cu cerințe educaționale speciale
 8. Evaluarea – instrument și necesitate în identificarea progresului școlar al elevilor cu CES.

În cadrul programului de formare au participat câte 20 cadre didactice din fiecare instituție participantă la proiect, numărul total al beneficiarilor fiind 100 cadre didactice din municipiul Bălți. Faptul că, activitățile proiectului se realizează simetric și activități de formare a cadrelor didactice sunt realizate și în județul Botoșani, din România, de către Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, a determinat factorii din ambele regiuni să colaboreze, să se consulte în acest proces, ca în final să răspundă nevoilor de formare a cadrelor didactice.

Proiectul ”Together for a better educational integration of children with special educational need” – ”Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133, implementat de către Direcția Învățământ, Tineret și Sport municipiul Bălți și Inspectoratul Județean Botoșani în calitate de Lider de parteneriat este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, proiect de tip SOFT, Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Prioritatea 1.1 Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia – Joint Operational Programme Romania-Republic of Moldova 2014-2020, 2nd Call for proposals.Municipiul Bălți,

 1. 07. 2021

Comunicat de presă privind organizarea Conferinței de deschidere a proiectului ”Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133

Direcția Învățământ, Tineret și Sport municipiul Bălți, în calitate de Beneficiar/Partener principal al proiectului ”Together for a better educational integration of children with special educational need” – ”Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133, informează că, la 26 mai 2021, a organizat, în regim online, Conferința de deschidere a proiectului.

Conferința a fost deschisă de viceprimarul municipiului Bălți, doamna Tatiana Dubițkaia și Inspectorul Școlar General, Prof. dr. Daniel Botezatu care au adresat participanților un mesaj de salut și apreciere echipei transfrontaliere pentru eforturile depuse în implementarea activităților proiectului. De asemenea, un mesaj de salut au adresat și dr. Virginia Rusnac, director al Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova; Conf. univ. dr. Valentina Prițcan, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, precum și managerii de proiect psiholog Dana Lichii și Prof. univ. dr. Ada Alexandrina Macovei.

În cadrul evenimentului a fost desfășurată o sesiune plenară cu participarea reprezentanților Direcției Învățământ, Tineret și Sport mun. Bălți, Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, administrației publice locale, serviciilor de asistență psihopedagogică raionale/municipale din Republica Moldova, organizațiilor societății civile, mass-media, precum și instituțiilor educaționale din municipiile Bălți și Botoșani participante în proiect, care a avut ca obiectiv principal identificarea necesităților și soluțiilor comune de îmbunătățire a oportunităților, în asigurarea dreptului la educație pentru copiii cu cerințe educaționale speciale.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea accesului la o educație de calitate pentru copii cu cerințe educaționale speciale, la nivelul a două regiuni – Botoșani, România și Bălți, Republica Moldova, prin formarea a 10 formatori, care să creeze o rețea educațională transfrontalieră și care la rândul lor vor forma alte 200 cadre didactice, precum și consilierea a 2000 părinți privind accesul egal la educație și asigurarea unui climat educațional specific educației incluzive. 

Proiectul ”Together for a better educational integration of children with special educational need” – ”Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133, implementat de către Direcția Învățământ, Tineret și Sport municipiul Bălți și Inspectoratul Județean Botoșani în calitate de Lider de parteneriat este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, proiect de tip SOFT, Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Prioritatea 1.1 Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia – Joint Operational Programme Romania-Republic of Moldova 2014-2020, 2nd Call for proposals.Municipiul Bălți,

 1. 05. 202

Articol de presă privind inițierea activităților de formare a cadrelor didactice în cadrul implementării proiectului ”Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133

Direcția Învățământ, Tineret și Sport municipiul Bălți, în calitate de Beneficiar/Partener principal al proiectului ”Together for a better educational integration of children with special educational need” – ”Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133, informează că, în cadrul activității privind crearea rețelei educaționale transfrontaliere, la data de 4 mai 2021 au fost inițiate activitățile de formare a 100 cadre didactice din cele 5 instituții educaționale participante în proiect: Liceul Teoretic ”George Coșbuc”, Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic ”Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Gimnaziul ”Alexandru Ioan Cuza” și Școala Primară Nr. 21 ”Spiridon Vangheli”. Este de menționat faptul că, instituțiile educaționale participante în proiect au realizat în mod individual, respectând cerințele procedurii, selecția cadrelor didactice participante la activitățile de formare.

Programul de formare este preconizat pentru o durată de 60 ore de formare și 12 ore de ateliere practice. Procedura de planificare și organizare a activităților de formare se bazează pe analiza nevoilor și necesităților de formare a cadrelor didactice, evaluarea inițială a cunoștințelor pe domeniul vizat, dar și pe restricțiile pandemice. Astfel, programul de formare urmează a fi livrat pentru 5 grupuri, în format online, prin utilizarea platformelor

oogle Meet și Classroom, după metodologia de livrare a stagiului, aprobată în cadrul proiectului. Având în vedere caracterul simetric al proiectului, activități de formare a 100 cadre didactice sunt realizate și în județul Botoșani din România, de către Inspectoratul Școlar Județean Botoșani.

Proiectul ”Together for a better educational integration of children with special educational need” – ”Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133, implementat de către Direcția Învățământ, Tineret și Sport municipiul Bălți și Inspectoratul Județean Botoșani în calitate de Lider de parteneriat este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, proiect de tip SOFT, Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Prioritatea 1.1 Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia – Joint Operational Programme Romania-Republic of Moldova 2014-2020, 2nd Call for proposals.

 

 

Municipiul Bălți, 

 1. 05. 2021

Articol de presă privind lansarea activității privind crearea rețelei educaționale transfrontaliere în cadrul implementării proiectului ”Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133

Direcția Învățământ, Tineret și Sport municipiul Bălți, în calitate de Beneficiar/Partener principal al proiectului ”Together for a better educational integration of children with special educational need” – ”Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133, informează că, în luna martie 2021 a fost lansată activitatea privind crearea rețelei educaționale transfrontaliere.

În cadrul primei etape a activității, Direcția Învățământ, Tineret și Sport municipiul Bălți a realizat selecția instituțiilor educaționale din municipiu în care vor fi realizate activitățile proiectului. Astfel, au fost selectate următoarele instituții: Liceul Teoretic ”George Coșbuc”, Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic ”Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Gimnaziul ”Alexandru Ioan Cuza” și Școala Primară Nr. 21 ”Spiridon Vangheli”.

Următoarea etapă a activității privind crearea rețelei educaționale transfrontaliere, ce va fi constituită din specialiști formați, care urmează să instruiească cadre didactice în cadrul proiectului, dar și să asigure ulterior asistență metodologică tuturor cadrelor didactice din sistemul educațional din municipiul Bălți, a constat în formarea formatorilor. În acest sens, pe parcursul lunii martie 2021, patru experți în domeniu, profesori

Direcția Învățământ, Tineret și Sport municipiul Bălți, în calitate de Beneficiar/Partener principal al proiectului ”Together for a better educational integration of children with special educational need” – ”Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133, informează că, în luna martie 2021 a fost lansată activitatea privind crearea rețelei educaționale transfrontaliere.

În cadrul primei etape a activității, Direcția Învățământ, Tineret și Sport municipiul Bălți a realizat selecția instituțiilor educaționale din municipiu în care vor fi realizate activitățile proiectului. Astfel, au fost selectate următoarele instituții: Liceul Teoretic ”George Coșbuc”, Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic ”Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Gimnaziul ”Alexandru Ioan Cuza” și Școala Primară Nr. 21 ”Spiridon Vangheli”.

Următoarea etapă a activității privind crearea rețelei educaționale transfrontaliere, ce va fi constituită din specialiști formați, care urmează să instruiească cadre didactice în cadrul proiectului, dar și să asigure ulterior asistență metodologică tuturor cadrelor didactice din sistemul educațional din municipiul Bălți, a constat în formarea formatorilor. În acest sens, pe parcursul lunii martie 2021, patru experți în domeniu, profesori

universitari din Republica Moldova și România, selectați conform procedurilor vizate, au realizat sesiuni de instruire pentru 10 formatori selectați. 

Este de menționat faptul că, în contexul pandemic instruirile au fost realizate în regim online, iar în acest sens formatorii de formatori au identificat și aplicat instrumente și tehnologii atractive, care au asigurat un proces de învățare activ și de calitate.

Proiectul ”Together for a better educational integration of children with special educational need” – ”Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133, implementat de către Direcția Învățământ, Tineret și Sport municipiul Bălți și Inspectoratul Județean Botoșani în calitate de Lider de parteneriat este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, proiect de tip SOFT, Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Prioritatea 1.1 Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia – Joint Operational Programme Romania-Republic of Moldova 2014-2020, 2nd Call for proposals.

 

 

Municipiul Bălți,

  28. 04. 2021

Articol de presă privind implementarea proiectului ”Împreună pentru o integrare  educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133

Direcția Învățământ, Tineret și Sport municipiul Bălți, în calitate de Beneficiar/Partener principal, anunță implementarea proiectului ”Together for a better educational integration of children with special educational need” – ”Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133. Liderul de parteneriat este Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, iar proiectul se desfășoară în stil oglindă, simetric. Proiectul a demarat în luna noiembrie a anului 2020 și are o durată de 18 luni, fiind finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, proiect de tip SOFT, Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Prioritatea 1.1 Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia – Joint Operational Programme Romania-Republic of Moldova 2014-2020, 2nd Call for proposals.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea accesului la o educație de calitate pentru copii cu cerințe educaționale speciale, la nivelul a două regiuni – Botoșani, România și Bălți, Republica Moldova, prin formarea a 10 formatori, care să creeze o rețea educațională transfrontalieră și care la rândul lor vor forma alte 200 cadre didactice, precum și consilierea a 2000 părinți privind accesul egal la educație și asigurarea unui climat educațional specific educației incluzive. Din grupul țintă fac parte 100 copii cu cerințe educaționale speciale, împreună cu colegii lor, din instituții de învățământ general, selectate din cele două regiuni, respectiv: Școala

Gimnazială Nr. 12 Botoșani, Școala Gimnazială ”Elena Rareș” Botoșani, Școala Gimnazială ”Sfânta Maria” Botoșani, Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Dorohoi, Liceul ”Demostene Botez” Trușești din județul Botoșani – România și Liceul Teoretic ”George Coșbuc”, Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic ”Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Gimnaziul ”Alexandru Ioan Cuza” și Școala Primară Nr. 21 ”Spiridon Vangheli” din municipiul Bălți, Republica Moldova.

Apreciem că proiectul va avea impact asupra creșterii calității procesului educațional incluziv în 10 instituții de învățământ din România și Republica Moldova prin formarea/dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și prestarea serviciilor de intervenție specializată, de recuperare, terapie educațională, consiliere pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și consolidarea parteneriatului cu familiile tuturor copiilor, în sensul educării și sprijinirii factorilor implicați în educație, pentru înțelegerea și acceptarea diferențelor dintre copii. De asemenea, optăm pentru crearea unui climat educațional incluziv, prin sprijinirea personalului didactic în procesul de proiectare-aplicare a programelor de integrare și organizarea activităților instructiv-educative școlare și extrașcolare.Municipiul Bălți,

  26. 04. 2021