Informații de interes public

COMUNICAT DE PRESĂ

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, în calitate de Beneficiar/Aplicant/Lider de parteneriat, anunță implementarea proiectului ”Together for a better educational integration of children with special educational need” – ”Împreună pentru integrarea educațională mai bună a copiilor cu nevoi speciale”, 2SOFT/1.1/133. Partenerul principal este Direcția Învățământ, Tineret și Sport Bălți, Republica Moldova, iar proiectul se desfășoară în stil oglindă, simetric. Proiectul a demarat în luna noiembrie a anului 2020 și are o durată de 18 luni, fiind finanțat prin Programului Operaţional Comun România-Republica Moldova, proiect de tip SOFT,  Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, Prioritatea 1.1 – Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia  – Joint Operational Programme Romania–Republic of Moldova 2014-2020, 2nd Call for Proposals.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea accesului la o educație de calitate pentru copiii cu nevoi educaționale speciale, la nivelul a două regiuni – Botoșani, România și Bălți, Republica Moldova, prin formarea a 10 formatori, care să creeze o rețea educațională transfrontalieră și care la rândul lor vor forma alte 200 de cadre didactice, precum și consilierea a 2000 de părinți privind accesul egal la educație și asigurarea unui climat educațional specific educației incluzive. Din grupul țintă fac parte 100 de copii  cu nevoi educaționale speciale, împreună cu colegii lor, din unități cu învățământ integrat de masă, selectate din cele două regiuni, respectiv: Școala Gimnazială nr. 12 Botoșani, Școala Gimnazială ”Elena Rareș” Botoșani, Școala Gimnazială ”Sfânta Maria” Botoșani, Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Dorohoi, Liceul ”Demostene Botez” Trușești din județul Botoșani – România și Liceul Teoretic ”George Coșbuc”, Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic ”Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Gimnaziul ”Alexandru Ioan Cuza” și Școala Primară nr. 21 ”Spiridon Vangheli” din municipiul Bălți, Republica Moldova.

Apreciem că proiectul va avea impact asupra modului în care cele 10 unități de învățământ din România și din Republica Moldova vor facilita integrarea copiilor cu nevoi educaționale speciale în învățământul de masă, prin formarea/dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și crearea de servicii de intervenție specializată personalizată – recuperare, terapie educațională, consiliere școlară și vor consolida parteneriatul cu familiile tuturor copiilor, în sensul educării și sprijinirii factorilor implicați în educație, pentru înțelegerea și acceptarea diferențelor dintre copii. De asemenea, se dorește crearea unui climat educațional incluziv, prin sprijinirea personalului didactic în procesul de proiectare-aplicare a programelor de integrare și organizarea activităților instructiv-educative școlare și extrașcolare.

Manager proiect,

Inspectoratul școlar județean Botoșani, Prof. Dr. Ada Alexandrina Macovei

Direcția Învățământ, Tineret și Sport Bălți, Psiholog Dana Lichii