Rezultate

  •  va crește calitatea procesul educațional incluziv prin formarea/ dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice și a specialiștilor ce acordă servicii de suport copiilor cu cerințe educaționale speciale;

  • copiii cu CES din instituțiile de învățământ din România și Republica Moldova, alături de ceilalți copii, vor fi incluși în proces educațional de calitate;

  • se vor asigura servicii specializate (recuperare, terapie educațională, consiliere școlară) pentru 100 copii cu CES în cele 10 școli din România și din Republica Moldova;

  • reţea educaţională transfrontalieră formată din 10 formatori, care va fi o resursă pe termen lung inclusiv și în perioada de după încheierea proiectului, în formarea și consilierea cadrelor didactice și a părinților pe aspectul educației incluzive;

  • 200 cadre didactice din Botoșani și Bălți formate în individualizarea procesului educațional și asigurarea un climat educațional specific educației incluzive;

  • 2 000 de părinţi consultați privind drepturile copiilor, în special accesul egal la educație de calitate;

  • asistență metodologică acordată cadrelor manageriale și didactice în asigurarea accesului la procesul educațional de calitate pentru copiii cu CES, organizarea, planificarea, realizarea procesului.