Obiective

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului are în vedere asigurarea accesului la o educaţie de calitate pentru copiii cu nevoi educaţionale speciale la nivelul a două regiuni (din România și din Republica Moldova), prin asigurarea formării a 10 formatori (care să creeze o reţea educaţională transfrontalieră) și a 200 de cadre didactice, precum și a consilierii a 2000 de părinţi privind accesul egal la educaţie și asigurarea unui climat educaţional specific educaţiei incluzive.

Obiectivele specifice

  • Crearea unei retele educaţionale transfrontaliere prin formarea a 10 formatori care să faciliteze o mai bună formare a cadrelor didactice privind integrarea elevilor cu nevoi educationale speciale in invatamantul de masa din judetul Botosani-Romania si din raionul Balti-Republica Moldova, pe o perioada de 18 luni.
  • Imbunatatirea/consolidarea/dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor profesionale a 200 de cadre didactice de diverse discipline din 10 scoli de masa din judetul Botosani-Romania si din raionul Balti-Republica Moldova, prin schimburi de bune practici transfrontaliere pentru a raspunde nevoilor educationale si specifice ale copiilor.
  • Facilitarea integrarii scolare a copiilor/elevilor cu nevoi educationale speciale prin valorificarea potentialului intelectual, emotional si aptitudinal al acestora si sensibilizarea comunitatii pentru manifestarea de toleranta si participarea / promovarea educatiei incluzive la nivelul comunitatii, o mai buna implicare a acesteia.