Formare cadre didactice – școli pilot în cadrul proiectului