ACTIVITATE TRANSFRONTALIERĂ organizată în cadrul proiectului „Împreună pentru o integrare mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133 „IncluZiune, CafEa, ParteNeriate”